News & Events

« Revenir à la liste des actualités

1. August 2012: Wëllkomm eisen neie Mataarbeschter

1. August 2012: Wëllkomm eisen neie Mataarbeschter

D’Spuerkeess heescht seng 3 nei Mataarbechter Wëllkomm, déi haut bei eis op der Bank ufänken. Si wäerten an eisem Réseau-Agences, an eisem Informatik-Service, respektiv am Service “Organisatioun” affektéiert ginn. Um éischten Dag kréien si vum Service Ressources Humaines de Fonctionnement vun der Bank erkläert a gi begleet bei enger Rei administrativen Démarchen. Muer ginn déi nei Mataarbechter an hirer Agence respektiv an hirem Service emfaangen. Mir wënschen eisen neien Kollegen vill Erfolleg an Zefriddenheet bei hirem neien Job!