News & Events

« Revenir à la liste des actualités

1. Februar 2018 D’Spuerkeess heescht 10 nei Mataarbechter Wëllkomm.

1. Februar 2018 D’Spuerkeess heescht 10 nei Mataarbechter Wëllkomm.

D’Spuerkeess heescht 10 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 10 bei hiirem neien Job!