News & Events

« Revenir à la liste des actualités

15/10/2013 : D’Spuerkeess bei de Studenten

15/10/2013 : D’Spuerkeess bei de Studenten

D’Editioun 2013 vun der Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois (REEL) ass just riwwer an d’Studenten aus de 4 Ecker vun Europa sinn zréck vu Stroossbuerg  an hiren respektiven Studentestiet. D’BCEE, de privilegéierte Partner vun de Studenten huet, genee wei déi Joren virdrun, och dëst Joer rëm dat wichtegst Evenement am studentesche  Kalenner ënnerstëtzt a war zu Stroossbuerg vertrueden. Mir hunn den zukënftegen Diploméierten nogelauschtert an hunn hinnen déi villsäiteg  Facetten vun de Beruffer op der Spuerkeess virgestallt. Mir félicitéieren de Comité fir déi exzellent Organisatioun vun der REEL 2013 an soen all de Participante Merci fir dee frëndlechen Empfank!