News & Events

« Revenir à la liste des actualités

AfterStudy@Spuerkeess

AfterStudy@Spuerkeess

Leschte Freiden haat Spuerkeess Studenten invitéiert déi kurz virum Ofschloss vun hirem Masterstudium stinn. Op deem Event hun Responsabel vun verschidden Servicer hir Aktivitéite virgestallt an Recruteuren hunn de Participanten Informatiounen iwewrt Carrière-Méiglechkeete ginn.