News & Events

« Revenir à la liste des actualités

1. Abrëll 2021: D’Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm

 1. Abrëll 2021: D’Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm

D’Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 6 bei hiirem neien Job!